Prioriteetit

  • Vanhukset, turvata heille ihmisarvoinen elämä aina kuolemaan asti.
  • Köyhät lapsiperheet, mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen pääsy harrastusten pariin ja näin estää heidän syrjäytymistään
  • Pyrkiä tekemään toimenpiteitä yhteiskunnan eriarvoistumisen pysäyttämiseksi ja mahdollisuuksien mukaan sen kaventamiseksi.